Laster inn bilder
  • 17112011_110655.jpg
  • 11112011_142653.jpg
  • 18012012_111010.jpg
  • 18012012_110453.jpg
  • 18012012_110722.jpg

microtech innovation

MicroTech Innovation er et uavhengig selskap som spesialiserer seg på teknologisk kommersialisering. MTI jobber primært med selskaper som er relatert til mikro- og nanoteknologi.

 

Selskapet er lokalisert i Vestfold, Norge, et område som ofte referes til the "Electronic Coast" på grunn av alle elektronikk bedriftene som er lokalisert her.

 

MTI er et knutepunkt i det nasjonale innovasjonsarbeidet innenfor MNT, et innovasjonsmiljø med  rådgivere, oppstartselskaper og ulike tjenestetilbud, felles aktiviteter og en unik tilgang til nasjonale- og internasjonale nettverk innenfor mikro- og nanoteknologi.

 

Klyngen Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology er fasilitert hos MTI, og

MTI er vertskap for nettverks organisasjonenen Electronic Coast.

 

For mer info om NCE MNT: www.nce-mnt.no.

 

 

NYANSATT

EVA HELEN ROGNSKOG

 

 

Med ansettelsen av Eva Helen Rognskog forsterkes satsingen på innovasjon og kommersialisering ytterligere

Klyngens kommersialiseringsselskap Microtech Innovationer inne i en spennende utvikling. Med stadig flere prosjekter og et lovende gründermiljø satser selskapet på vekst og utvider kapasiteten for å kunne bidra i flere kommersialiseringsprosjekter.

 

Eva Helen Rognskog tiltrådte stillingen som prosjektleder for kommersialisering fra oktober 2015. Hun har selv vært gründer tidligere, og har vært med både å starte og lede vellykkede selskaper innen marin seismikk. De siste årene har hun jobbet med ulike teknologier hovedsakelig innenfor offshore og maritim sektor.

 

Eva Helen har i mange år bodd i Sandefjord, men dialekten avslører oppvekst på øya Gossen i Aukra kommune i Møre og Romsdal, i en familie med innovative satsinger innen maritim og offshore teknologi. Hun kommer til MTI fra stillingen som salgs- og markedssjef teknologiselskapet Keytouch Technology i Horten.

 

NYANSATT

MARIANNE SVINSHOLT SMITH


 

Marianne Svinsholt Smith startet i stilling som trainee/prosjektmedarbeider 1.september 2015.

 

Marianne er fra Melsomvik i Vestfold og skal jobbe 50/50 ved NCE MNT og Silicia Vestfold Technology Incubator.

 

NCE MNT er inne i en viktig prosess med søknad om videreføring av klyngesamarbeidet etter endt prosjektperiode i juni 2016, ambisjonen er som kjent å bli tatt opp som den fjerde GCE-klyngen i Norge.

 

Silicia har opplevd en vekst i antall bedrifter og har derfor økt behov for arbeidskraft i forhold til oppfølging av oppstartsbedriftene, både enkeltvis og i fellesaktiviteter.

 

Marianne har en bachelor i Idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole og har gjennomført Internasjonale Miljø- og Utviklingsstudier ved NMBU i Ås. Hun studerer nå til Master i Entreprenørskap og Innovasjon, også ved NMBU. Deler av studiene har hun hatt studie- og praksisopphold i Den Dominikanske Republikk, Zimbabwe og Texas, USA.  

 

 

 

 

 

MicroTech Innovation er medlem i International Business Innovation Association (INBIA), USA.

Trykk på logoen for mer informasjon. 

 

 

 

Incendo er MTI sitt investeringsselskap. Incendo's virksomhet er å etablere, investere og kommersialisere høyteknologiprosjekter, fortrinnsvis innen mikro- og nanoteknologi industrien, samt utføre tjenester og annen virksomhet som står i naturlig forhold til dette.