Laster inn bilder
  • 11112011_142653.jpg
  • 18012012_111010.jpg
  • 18012012_110722.jpg
  • 18012012_110453.jpg
  • 17112011_110655.jpg

microtech innovation

MicroTech Innovation er et uavhengig selskap som spesialiserer seg på teknologisk kommersialisering. 

 

Selskapet er lokalisert i Vestfold, Norge, et område som ofte referes til the "Electronic Coast" på grunn av alle elektronikk bedriftene som er lokalisert her.

 

MTI er et knutepunkt i det nasjonale innovasjonsarbeidet innenfor MNT, et innovasjonsmiljø med  rådgivere, oppstartselskaper og ulike tjenestetilbud, felles aktiviteter og en unik tilgang til nasjonale- og internasjonale nettverk innenfor mikro- og nanoteknologi.

 

Klyngen Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology er fasilitert hos MTI, og

MTI er vertskap for industriforeningen Electronic Coast.

 

For mer info om NCE MNT: www.nce-mnt.no.

 

 

 

 

 

 

 

MicroTech Innovation er medlem i International Business Innovation Association (INBIA), USA.

Trykk på logoen for mer informasjon. 

 

 

 

Incendo er MTI sitt investeringsselskap. Incendo's virksomhet er å etablere, investere og kommersialisere høyteknologiprosjekter, fortrinnsvis innen mikro- og nanoteknologi industrien, samt utføre tjenester og annen virksomhet som står i naturlig forhold til dette.